На коя страна традиционно застава бащата на булката по време на процесията?

Ето по коя страна традиционно ходи бащата на булката по време на процесията.